Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas jomā kritiski zema kvalitāte!!!

|16 janvāris, 2024 | Rīga
Virkne bijušo vadošo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku, kuri atstājuši darbu saistībā ar pārāk biežu vadības un uzstādījumu maiņu pašvaldības uzņēmumā, kas traucējis izveidot kvalitatīvu pakalpojumu lielākā pārvaldnieka klientiem, izveidojuši jaunu daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanas uzņēmumu. Uzņēmums koncentrēsies pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanai Rīgā. Nedaudz vairāk kā mēnesi pēc uzņēmuma “Pilsētas mājas” pārņemšanas jau 32 daudzdzīvokļu ēkās notiek saņemto pārvaldīšanas piedāvājumu izskatīšana par pārvaldnieka maiņu, bet 3 ēkas notiek aptaujas par lēmuma pieņemšanu par pārvaldīšanas pakalpojuma uzticēšanu SIA “Pilsētas mājas”.
SIA “Pilsētas mājas” strādās zem uzņēmuma zīmola- MansPārvaldnieks.lv, kas koncentrējas uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un privāto namu pārvaldnieku klientu piesaistīšanu, orientējoties uz sektoru, kurā šobrīd trūkst kvalitatīvs pārvaldīšanas pakalpojums, kas ietver šodienas prasībām atbilstošu ikdienas apkalpošanu un stratēģisku, ēkas faktiskajā stāvoklī balstītu ēku tehnisko uzlabošanu, ilgtermiņā klientu īpašumu padarot drošāku un komfortablāku. Daudzu pārvaldnieku piedāvātais pakalpojumu grozs nav saprotams un tiek piedāvāts par neatbilstoši augstu cenu.
Zīmola MansPārvaldnieks.lv pārstāvošā uzņēmuma SIA “Pilsētas mājas” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe ir pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pirmais valdes priekšsēdētājs, kurš faktiski veica pašvaldības ēku pārvaldīšanas uzņēmuma izveidi, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes. Tāpēc nav pārsteigums, ka uzņēmuma “Pilsētas mājas” komandas kodolu veido virkne SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bijušie pārvalžu vadītāju vietnieki, kuri darba attiecības ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārtraukuši šogad, kā arī tehniskie speciālisti.
“Šobrīd vērojama kvalitatīva pārvaldnieka pakalpojuma trūkums vidējā un augstākā līmeņa daudzdzīvokļu māju sektorā. Esošie tirgus dalībnieki nespēj uzturēt vienoti augstu ēkas pārvaldīšanas līmeni, vēl grūtāk ir ar ilgtermiņa plānošanu remontdarbu jomā. Ēku tehniskais stāvoklis pasliktinās. Piemēram, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dažādu normatīvu ierobežojumu dēļ, kā arī pašvaldības politizētās rīcības dēļ bieži nespēj izpildīt pat minimāla standarta pakalpojuma nodrošināšanu. Tāpat to ietekmē arī augstā darbinieku mainība. Tiek kavēti plānotie remontdarbi, bet tāds svarīgs uzdevums kā ēku renovācija, kas paildzina ēkas mūžu un izmaksu ziņā padara ēkas uzturēšanu prognozējamu, netiek realizēts ne tuvu atbilstošā apjomā. Neizmantot Eiropas līdzfinansējuma iespējas ēkas atjaunošanai ir nepiedodama izšķērdība,” uzsver “Pilsētas mājas” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe.
“Pilsētas mājas” saviem klientiem līdz ar kvalitatīvu ikdienas ēkas uzturēšanu, piedāvā veidot ilgtermiņa remontdarbu plānu, rūpīgi izvērtējot iespējas izmantot kādu no Latvijā pieejamajām atbalsta programmām ēkas tehniskās stāvokļa uzlabošanai. Joprojām lielai daļai pārvaldīšanas uzņēmumu trūkst pieredzes un kapacitātes līdzmaksājuma līdzekļu piesaistīšanai. Dzīvokļu īpašniekiem būtu rūpīgi jāapsver iespēja iesaistīties atbalsta programmās, atceroties, ka joprojām dažādiem ēkas remontdarbiem iespējams piesaistīt līdz pusei no nepieciešamajiem līdzekļiem.
MansPārvaldnieks.lv zīmols apvieno namu pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas uzņēmumus. Tas tika izveidots 2018. gadā, nodrošinot pārvaldīšanas pakalpojumu, Rīgas apkaimē un no 2023. gada arī Rīgā.
Share this post:
background