Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izmaiņām saistībā ar elektrības sadārdzinājumu

by Ilze |3 janvāris, 2024 |0 Comments | Saulīši

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši”, vienotais reģistrācijas numurs: 40101002170, juridiskā adrese Aroniju iela 2B, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, 2024.gada 3.janvārī Ropažu novadu pašvaldībai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām elektroenerģijas cenas palielinājumu no 2023.gada 1.novembra kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, lietotājs var sazinoties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši” valdes locekli Alvi Čudaru, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 26156699.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var sūtīt uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši” juridisko adresi – Aroniju iela 2B, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi info@ciematssaulisi.lv,  20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Datums: 03.01.02024.

 

Aktuālā informācija uz 05.10.2020.

by Ilze |5 oktobris, 2020 |0 Comments | Saulīši

Aktuālā informācija uz 20.10.2019.

by Ilze |20 oktobris, 2019 |0 Comments | Saulīši

by Ilze |28 septembris, 2019 |0 Comments | Saulīši

Kāpēc likvidējot ciemata apsardzi jānoņem barjeras?

by Ilze |3 septembris, 2019 |0 Comments | Saulīši

Stopiņu novada teritorijas plānojums.
Pilnveidotā redakcija
Redakcija 2.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3.1.3. Ceļi un ielas

26. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus, ciemos ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Lauku teritorijā atļauta ceļa servitūta tiesību nodibināšana, neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības. Pašvaldība izvērtē katru gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.

32. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un ceļu nodalījuma joslās ir aizliegts veidot jebkādas norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), kas ierobežo transporta kustības pārvietošanos, neatkarīgi no ielas vai ceļa platuma un piederības. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā sabiedrības drošības apsvērumus, pašvaldība var pieņemt lēmumu par atļauju izvietot transporta kustību norobežojošo būvi.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf

Kopsapulce

by Ilze |3 septembris, 2019 |0 Comments | Saulīši

Pagājušās nedēļas ceturtdienā norisinājās ciemata māju īpašnieku kopsapulce. Par sapulcē izskatītajiem jautājumiem, lēmumiem un turpmākajām darbībām sīkāk: Saulisi_protokols_29.08.19

 

background