Šķiro pareizi!

by Ilze |7 februāris, 2024 |0 Comments | Rīga

📍📍📍No 2024. gada bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana🚮 būs obligāta; bio atkritumiem samazināts tarifs!

by Ilze |2 februāris, 2024 |0 Comments | Rīga

No 2024. gada 1. janvāra bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana būs obligāta visā Latvijā. Vienlaikus no nākamā gada šķirot atkritumus kļūs vēl izdevīgāk, jo tiks samazināts bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas tarifs – tas būs par 40% mazāks nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Šķirojot bio atkritumus, var ne tikai samazināt savu rēķinu, bet tos var izmantot kā vērtīgu resursu siltuma un gāzes ražošanai, kā arī kompostam.

“Ņemot vērā, ka jebkuras pārmaiņas un jauni ieradumi prasa laiku, ir apkopoti sekojoši ieteikumi👇👇👇

No otrdienas, 6. februāra līdz piektdienai, 9. februārim, visā pilsētā plānota Rīgas ūdensvada tīklu profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana.

by Ilze |2 februāris, 2024 |0 Comments | Rīga

Rīgas ūdens situāciju nepārtraukti monitorēs, rūpīgi sekojot hlora koncentrācijai ūdenī. Lai gan veselībai draudus tas nerada, ūdensvadu dezinficēšanas laikā (un arī 24 stundas pēc tās) uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni.

Papildus esam sagatavojuši praktiskus ieteikumus!

No marta izmaiņas Rīgas ūdens pakalpojumu tarifos

by Ilze |29 janvāris, 2024 |0 Comments | Rīga

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 25. janvārī apstiprinājusi SIA “Rīgas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības tarifu projektu.

Jaunais tarifs stāsies spēkā no 1. marta un paredz esošā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa paaugstināšanu kopumā par aptuveni 2% jeb 4 centiem par kubikmetru. Šāds pieaugums joprojām nesasniegs to tarifu līmeni, kāds bija 2023. gada sākumā, jo pērn jūnijā Rīgas ūdens samazināja tarifus par gandrīz 13%.

Koriģētais tarifa projekts nosaka, ka no 1. marta ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs būs 2,14 eiro par kubikmetru pašlaik spēkā esošo 2,10 eiro par kubikmetru (bez PVN) vietā. Ar pievienotās vērtības nodokli tarifs būs 2,59 eiro par kubikmetru (pašlaik 2,54 eiro).

 

E-Saimnieks platforma

by Ilze |16 janvāris, 2024 |0 Comments | Rīga
📍📍📍No Šodienas MansPārvaldnieks.lv grupas uzņēmums “Pilsētas mājas” klienti var izmantot E-Saimnieks platformu nododot skaitītāju rādījumus un saņemot rēķinus, kā arī izmantot citas platformas nodrošinātās iespējas. Ienāc un lieto 👇👇👇

Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas jomā kritiski zema kvalitāte!!!

by Ilze |16 janvāris, 2024 |0 Comments | Rīga
Virkne bijušo vadošo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku, kuri atstājuši darbu saistībā ar pārāk biežu vadības un uzstādījumu maiņu pašvaldības uzņēmumā, kas traucējis izveidot kvalitatīvu pakalpojumu lielākā pārvaldnieka klientiem, izveidojuši jaunu daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanas uzņēmumu. Uzņēmums koncentrēsies pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanai Rīgā. Nedaudz vairāk kā mēnesi pēc uzņēmuma “Pilsētas mājas” pārņemšanas jau 32 daudzdzīvokļu ēkās notiek saņemto pārvaldīšanas piedāvājumu izskatīšana par pārvaldnieka maiņu, bet 3 ēkas notiek aptaujas par lēmuma pieņemšanu par pārvaldīšanas pakalpojuma uzticēšanu SIA “Pilsētas mājas”.
SIA “Pilsētas mājas” strādās zem uzņēmuma zīmola- MansPārvaldnieks.lv, kas koncentrējas uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un privāto namu pārvaldnieku klientu piesaistīšanu, orientējoties uz sektoru, kurā šobrīd trūkst kvalitatīvs pārvaldīšanas pakalpojums, kas ietver šodienas prasībām atbilstošu ikdienas apkalpošanu un stratēģisku, ēkas faktiskajā stāvoklī balstītu ēku tehnisko uzlabošanu, ilgtermiņā klientu īpašumu padarot drošāku un komfortablāku. Daudzu pārvaldnieku piedāvātais pakalpojumu grozs nav saprotams un tiek piedāvāts par neatbilstoši augstu cenu.
Zīmola MansPārvaldnieks.lv pārstāvošā uzņēmuma SIA “Pilsētas mājas” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe ir pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pirmais valdes priekšsēdētājs, kurš faktiski veica pašvaldības ēku pārvaldīšanas uzņēmuma izveidi, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes. Tāpēc nav pārsteigums, ka uzņēmuma “Pilsētas mājas” komandas kodolu veido virkne SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bijušie pārvalžu vadītāju vietnieki, kuri darba attiecības ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārtraukuši šogad, kā arī tehniskie speciālisti.
“Šobrīd vērojama kvalitatīva pārvaldnieka pakalpojuma trūkums vidējā un augstākā līmeņa daudzdzīvokļu māju sektorā. Esošie tirgus dalībnieki nespēj uzturēt vienoti augstu ēkas pārvaldīšanas līmeni, vēl grūtāk ir ar ilgtermiņa plānošanu remontdarbu jomā. Ēku tehniskais stāvoklis pasliktinās. Piemēram, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dažādu normatīvu ierobežojumu dēļ, kā arī pašvaldības politizētās rīcības dēļ bieži nespēj izpildīt pat minimāla standarta pakalpojuma nodrošināšanu. Tāpat to ietekmē arī augstā darbinieku mainība. Tiek kavēti plānotie remontdarbi, bet tāds svarīgs uzdevums kā ēku renovācija, kas paildzina ēkas mūžu un izmaksu ziņā padara ēkas uzturēšanu prognozējamu, netiek realizēts ne tuvu atbilstošā apjomā. Neizmantot Eiropas līdzfinansējuma iespējas ēkas atjaunošanai ir nepiedodama izšķērdība,” uzsver “Pilsētas mājas” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe.
“Pilsētas mājas” saviem klientiem līdz ar kvalitatīvu ikdienas ēkas uzturēšanu, piedāvā veidot ilgtermiņa remontdarbu plānu, rūpīgi izvērtējot iespējas izmantot kādu no Latvijā pieejamajām atbalsta programmām ēkas tehniskās stāvokļa uzlabošanai. Joprojām lielai daļai pārvaldīšanas uzņēmumu trūkst pieredzes un kapacitātes līdzmaksājuma līdzekļu piesaistīšanai. Dzīvokļu īpašniekiem būtu rūpīgi jāapsver iespēja iesaistīties atbalsta programmās, atceroties, ka joprojām dažādiem ēkas remontdarbiem iespējams piesaistīt līdz pusei no nepieciešamajiem līdzekļiem.
MansPārvaldnieks.lv zīmols apvieno namu pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas uzņēmumus. Tas tika izveidots 2018. gadā, nodrošinot pārvaldīšanas pakalpojumu, Rīgas apkaimē un no 2023. gada arī Rīgā.

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izmaiņām saistībā ar elektrības sadārdzinājumu

by Ilze |3 janvāris, 2024 |0 Comments | Saulīši

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši”, vienotais reģistrācijas numurs: 40101002170, juridiskā adrese Aroniju iela 2B, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, 2024.gada 3.janvārī Ropažu novadu pašvaldībai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām elektroenerģijas cenas palielinājumu no 2023.gada 1.novembra kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, lietotājs var sazinoties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši” valdes locekli Alvi Čudaru, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 26156699.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var sūtīt uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ciemats Saulīši” juridisko adresi – Aroniju iela 2B, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi info@ciematssaulisi.lv,  20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Datums: 03.01.02024.

 

Aktuālā informācija uz 05.10.2020.

by Ilze |5 oktobris, 2020 |0 Comments | Saulīši

Aktuālā informācija uz 20.10.2019.

by Ilze |20 oktobris, 2019 |0 Comments | Saulīši

by Ilze |28 septembris, 2019 |0 Comments | Saulīši

background